Rengörning och underhåll

För att fortsatt få bästa resultat från din ScanNCut är det viktigt att du regelbundet rengör maskinen.


* Rengörning av skannerglaset
 

* Så här gör du rent dina mattor

* Så här gör du rent knivhållaren

* Byte av Kniv / Skärblad

* Så här gör du rent din maskin

*