Uppgradera till version 9

2019-09-03
Vi har väntat länge, men nu är äntligen den nya versionen här....

DesignaKnit ger dig datorns alla oändliga möjligheter och hjälp med design och mönster.
DesignaKnit finns i olika versioner.

DesignaKnit Handstickning version 9
Ett komplett design- och mönstersystem på engelska för handstickaren. Välj från 200 handsticksymboler med förkortningar och stickinstruktioner. Använd som de är eller ändra instruktionerna så att de passar dina behov.

DesignaKnit Standard version 9
DesignaKnit dataprogram på engelska. Grunderna för maskinstickare med en uppsättning standardplagg-former och fantastiska mönster och designfunktioner. Fullt stöd för 4-färgsväxlare. Valfria kabelanslutningar finns tillgängliga för nästan alla maskiner. DK9 fungerar med dagens versioner av Windows t.o.m. Windows 10

DesignaKnit Proffessional version 9
DesignaKnit professionell på engelska med vars hjälp du lätt gör egna mönster och modeller. Medföljer ett stort antal färdiga mönster och modeller/storlekar. DK9 fungerar med dagens versioner av Windows t.o.m. Windows 10

DesignaKnit Complete version 9
En kombination av både DK9 Pro och Handstickning, med flera olika alternativ att formulera utskriften av din handstickbeskrivning.
DK9 fungerar med dagens versioner av Windows t.o.m. Windows 10

Beställ HÄR!